Ekonomi

Piyasadan haberler

AKFGY…’’Portföyümüzdeki varlıkların 2021 yıl sonu değerlemeleri sonrasında döviz kurlarında gerçekleşen %20’nin üzerindeki artış ve pandeminin etkisi ile pandemiyle ilgili kısıtlamaların tamamen ortadan kalkmasının, ağırlığı otellerden oluşan portföyümüzdeki varlıkların değerlerinde kayda değer değişikliklere sebep olabileceği öngörüldüğünden, sonuçları 30 Haziran 2022 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarımızda görülmek üzere ara dönem gayrimenkul değerlemeleri çalışmaları başlatılmıştır.’’

ARASE…Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulunca, %100 bağlı ortaklığımız olan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 90 milyon TL arttırılmasına, bu bağlamda Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin yapılacak olan genel kurulunda sermaye arttırımına karar verilmesi yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir.

DAPGM…Şirket, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından 06.06.2022 tarihinde düzenlenen ve 07.06.2022 tarihinde (bugün) yayınlanan “Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 1. Oturumuna (ön yeterlilik bölümüne) katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

DERHL…’’İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla 25.03.2022 tarihinde Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Keş Köyü’nde de kurulu 3.47 MWp—3.00 MWe kapasiteli Parkgün1, Parkgün 2, Parkgün 3 isimli güneş enerjisi santrallerinin satın alınmasına karar verilmişti. Şirket, ilgili kararın alındığı tarihten bugüne kadar bankalar ile kredi görüşmelerini yürütmüş ve ödenmesi gereken özkaynak tutarlarını hazır hale getirmiştir. Ancak onaylanan USD cinsinden kredilerin faiz oranlarının bugün itibariyle, bu satın almayı yapmaya karar verildiği tarihteki oranlara göre %50’den fazla artmış olması nedeniyle yatırımın geri dönüş süresinde bozulma meydana gelmiş olup, ilgili ödeme planlarında YEKDEM süresi içerisinde nakit açığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle iştirakimizin ve ortaklığımızın finansal kayıp ve ödeme güçlüğü yaşamaması için ön alım protokolünün karşılıklı olarak fesh edilmesine karar verilmiştir. Ön protokol kapsamında yapılan 50.000 USD ön ödeme iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye aynen iade edilecektir.’’

EGEEN…Şirketin Ege Serbest Bölgesi’nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak müteahhit firma ile şirket arasında Sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hükümlerine, göre kaba inşaat işleri ruhsat tarihinden başlamak üzere 270 takvim günü içinde tamamlanacaktır.

TCELL…Yönetim Kurulunun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 7 Haziran 2022 tarihinde, 1.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 91,250 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 921.125 ABD Doları’dır.

GOZDE…’’Bağlı ortaklıklarımızdan Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş., Türkiye’nin bulut tabanlı ilk personel yönetim yazılımı olan Kolay Yazılım A.Ş’ye (Kolay IK) sermaye artışı yoluyla 500.000 ABD doları tutarında yatırım yapmıştır.’’

JANTS…Şirketin artan elektrik giderlerini güneş enerjisinden yararlanarak karşılamak için ilave 2,6 MW lisansız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve önceki yapılan 1 MW ile yakında devreye alınacak 2,8 MW ile toplam 6,4 MW Güneş Enerjisi gücüne ulaşılacaktır. Artmakta olan elektrik giderimizin yaklaşık %30’luk kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu yatırım KONTEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş.’ne 1.628.069 USD karşılığında yaptırılacak olup, 2023 yılı 1. yarısında tamamlanarak devreye alınması planlanmıştır. Güneş Enerjisi panelleri Aydın Umurlu ve Ortaklar’ daki mevcut bina çatılarına yapılacak olup 4.bölge teşviklerinden yararlanacaktır.

INFO, IYF…’’Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin 7 – 8 Haziran 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 41.117.962,04 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.’’

GESAN…Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Batı Afrika Ülkesi Gine Cumhuriyeti’nde yerleşik bir firmadan GUINEA POWER PLANT Projesi için ‘OG Hücre ve Trafo Temini’ konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli vergiler hariç 658.000-USD’dir. (Altıyüzellisekizbin Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 10.982.000,-TL)

UTPYA…Şirket Yönetim Kurulunun 06.06.2022 Tarihli toplantısında Şirketimizin %19 oranında iştiraki olduğu, Maltepe AVM Şehit Gönenç Cad. N 5 Çankaya / ANKARA adresinde faaliyet gösteren Malltepe Park AVM nin sahibi ÇAĞ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ‘ne ait 3.800.000 TL nominal değerli hisselerimizin tamamını 13.300.000 TL bedel ile FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. ‘ne satılarak devredilmesine karar vermiştir. Malltepe Park AVM nin sahibi ÇAĞ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tamamının FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. ‘ne satış tutarı 70.000.000 TL olup Şirketimizin %19 iştirak oranına göre 13.300.000 TL FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. tarafından tarafımıza ödenmiştir. Böylelikle Şirketimizin aktifinde 5.380.000 TL kayıtlı değere sahip Çağ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ‘nin satışından 7.920.000 TL kazanç elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 5/1-e maddesi hükmü gereğince bahsi geçen satıştan elde edilen kazancın %75 ‘i vergiden müstesnadır. Satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmı finansal tabloların pasifinde özel fona alınacaktır.

RYGYO…Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 4 Parsel üzerindeki 14.419,91 m2 arsa üzerinde bulunan 28.451 m2 deponun 1.325 m2’lik depolama alanı “DGC Lojistik Ltd.Şti.”ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 20.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO…Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2’lik deponun 9.750 m2 depolama alanı “Seferim Güvende Platform Lojistik A.Ş.”ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 130.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO…Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 4 Parsel üzerindeki 14.419,91 m2 arsa üzerinde bulunan 28.451 m2’lik deponun 5.200 m2 depolama alanı “Talha Nakliyat Otomotiv İnş.Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.”ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 80.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO…Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli Esenyurt İlçesi Esenyurt Mahallesi 2642 Ada 1 Parsel üzerindeki 21.536,25 m2 arsa üzerinde bulunan 41.865,06 m2’lik deponun 13.300 m2’lik depolama alanı “DSV Hava ve Deniz Taşımacılığı A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 18.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

GESAN…29/04/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2022-MLZ-YAT-17 (sehven 2022-MLZYAT-16 yazılmıştır) ihale kayıt numaralı ‘’PANO VE BOX ALIMI İŞİ” (sehven KÖŞK HÜCRE, REDRESÖR ve TRAFO ALIMI yazılmıştır) ihalesine katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu belirtilmişti. VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İhale Komisyonu tarafından 2022-MLZ-YAT-17 ihale kayıt numaralı ‘’PANO VE BOX ALIMI İŞİ” ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı belirtilmiş ve 1.530.000 USD (Birmilyonbeşyüzotuzbin, Amerikan Doları) bedel ile sözleşme imzalanmıştır. (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 25.612.200,-TL’dir.)

GESAN…07/03/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2022-MLZ-İŞL-04 ihale kayıt numaralı ‘’HÜCRE VE TRAFO ALIMI İŞİ” ihalesine katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu belirtilmişti. VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İhale Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen ihalenin ‘’HÜCRE ALIMI” kısmının şirketimiz uhdesinde kaldığı belirtilmiş ve 790.000 USD (Yediyüzdoksanbin, Amerikan Doları) bedel ile sözleşme imzalanmıştır. (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 13.222.230,-TL’dir.)

MMCAS… ‘’Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Şirket merkez adresinin Akat Mah. Pelin Sk. 5. Gazeteciler Sitesi n A6 / 4 Blok Beşiktaş / İstanbul olarak değiştirilmesine, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.’’

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
güvenilir casino siteleri Bahiscom - Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -