Ekonomi

Piyasadan haberler

TUCLK…. Şirketin %100 yurt dışı bağlı ortaklığı olan Eurasia International LTD’nin 4.750.000 USD karşılığındaki satış işlemi resmi makamlarca onaylanmış olup işlem tamamlanmıştır. Elde edilen meblağın şirketin yatırım harcamaları ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılması planlanmaktadır.

EKGYO… İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi kapsamında geliştirilen Büyükyalı projesinde yer alan 368 adet bağımsız bölüm, KDV Dahil 2.908.317.000 TL toplam bedel ile vadeli olarak Yüklenici Özak Yenigün Ziylan İş Ortaklığı tarafından satın alınmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı KDV dahil 1.076.077.290 TL’dir.

VKFYO… Şirketin 28.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,126649 TL’dir. 28.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

OYAYO… Şirketin 28.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.162347 TL dir. 28.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.

LOGO… Yönetim Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında; Şirketin her biri 1 TL itibari değer olmak üzere 287.283 adet, toplam 287.283 TL itibari değerindeki tamamı ödenmiş olan A Grubu paylarına sahip olduğu Elba Hr İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nde, emisyon primli sermaye artışına ilişkin oy birliği ile alınan karar uyarınca; (i) Şirket arafından, artırılan 561.917,00 TL itibari değerdeki sermaye ve 11.861.458,00 TL’lik emisyon prim bedelinin her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmesine, (ii) Sermaye artışının tescilinden önce tamamının nakden ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca nakden ödenmesi kararlaştırılan tutar, tescilden önce ödenmiştir.

ESCAR… 29/03/2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında bahsi geçen “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan kullanılmış araç teslimlerinde KDV oranı %18 olarak belirlenmesi” Şirketimizin araç alım ve satışında uygulamakta olduğu KDV oranlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır. Şirket kiralamadan dönen tüm araçların ikinci el olarak satışlarını 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince %18 KDV ile yapmaktadır. Ayrıca kiralama amacıyla tüm araçların da ilgili marka bayilerinden alımları sıfır km olarak ve yine %18 KDV ile yapılmaktadır.

Etiler Gıda paylarının, 31 Mart tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verildi. BIST’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi’nin 36. Maddesi kapsamında, 31/03/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.”

Senkron Siber Güvenlik, Üst Pazar’a çıkmak için gerekli başvuruları yaptı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun, 28.03.2022 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı’ndan bir Üst Pazar olan “Alt Pazar”a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar’a çıkmak için gerekli başvuru işlemleri başlatılarak, ilgili mercilere başvuru yapılmıştır.”

Boğaziçi Beton, 60 milyon TL’ye kadar, 1 yıl süreli, Geri Alım Programı başlattı.

DIRIT… Şirkete ait fabrika binası bilindiği üzere halkbank a.ş firmasına 1.dereceden ipoteklidir. İlgili taşınmaz için HALKBANK A.Ş. Isparta icra müdürlüğünün 01.09. 2021 tarih ve 2021/4976 esas sayılı dosyası aracılığı ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip açmıştır. Şirketin yeni yönetimi olarak görevi devraldığımızdan itibaren ilgili banka ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Şirket tarafından ilgili hukuki sürecin sonlandırılması için yeni teklifimiz ilgili bankaya sunulmuş olup HALKBANK A.Ş teklifin karşılıklı müzakere edilmesi için 06.04.2021 tarihinde saat 11.00 da şirketimizi görüşmeye çağırmıştır. Yönetim tarafından söz konusu riskin defaten kapatılması toplantının ana gündemidir.

ISYAT… Şirketin 28.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.559387 TL dir. 28.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

EKGYO… Şirket tarafından 155.000.000 TL refinansman kredisi kullanılmıştır.

BANVT… Şirketin %100 iştiraki olan Nutrinvestments B.V.’nin %100 iştiraki Banvit ME FZE’nin faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden, Nutrinvestments B.V.’nin 29.03.2022 tarihli genel kurul kararı ile Banvit ME FZE’nin tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Banvit ME FZE’nin tasfiyesinin Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları açısından önemli bir etkisi beklenmemektedir. Tasfiye süreçleri ilgili hukuk altında gerekli yasal süreçler yürütülerek tamamlanacak, tamamlandığında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

GLRYH… ‘’Şirketimizin bağlı ortaklığı Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (önceki ticaret unvanı A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 29/03/2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 1) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 50.000.000 TL tutarında artırılarak 191.000.000 TL’ye çıkartılmasına, 2) Arttırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların tamamının (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesine, 3) İhraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine, 4) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile Murat GÜLER’in sahip olduğu paylardan 5.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplam 10.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu mevcut payların da Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 24 üncü maddesi çerçevesinde ek satış yoluyla sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin 29/03/2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satışa sunulan 50.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan, 5.000.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu