Gündem

Piyasadan haberler

EGEPO… Nasmed Egepol payları, 01/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 125.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

EKIZ… Şirket Yönetim Kurulunun 01.07.2021 tarihli 2021-10 sayılı aldığı karar uyarınca; Şirket, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre ise 2.777.755,39-TL. “Net Dönem Zararı, “SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“II-14.1”) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre; 196.176.-TL “Net Dönem Karı” oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, 04.08.2021 tarihinde yapılacak toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

ETILR… Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde; Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firma adına tescilini ve Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL bedel ile firma adına devrine ilişkin sözleşmenin imzalanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

MARTI… Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2021 – 2025 yılları için Şirket mevcut 400.000.000.- TL (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (AltıyüzmilyonTürk Lirası)’na artırılması konusunda izin için Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün (31.08.2021) başvurulmuştur.

NATEN… BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.19 maddesine göre, Naturel Enerji payları 01.09.2021 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.

NETAS… 16.000’den fazla çalışanı ve aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük bankalarından olan VakıfBank’ın, Genel Müdürlük binalarında ve 934 şubesinde yer alan yaklaşık 91.500 adet BT Donanım Envanterinin, parça ve konsinye cihaz dahil Saha Bakım ve Onarım hizmetini 3 yıl süre ile sürdürmek üzere Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Şirket arasında bir sözleşme imzalanmıştır.

ORCAY… Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 20.465.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar 02/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 9,90 TL/pay baz fiyat, “ORCAY.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

OZRDN… Yönetim Kurulunun 31.08.2021 tarihli toplantısında; Global ‘yalıtım ve ambalaj sektörlerindeki’ gelişmeleri yakından takip eden şirket, yurtdışı pazarlarda üretim, satış ve pazarlama alanlarında daha etkin olabilmek için sürekli alternatif olanakları, fırsatları araştırmakta ve değerlendirmektedir. Son yapılan sektör araştırmaları, eğilimleri, satış planlamaları ve ihracat potansiyelleri değerlendirilerek Almanya’da şirketin 100% kurucu ortağı olacağı bir şirket kurulması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

SAYAS… Şirket tarafından Fas’ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC’nin kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı kapsamında 630.305,20 EUR tutarında yeni bir iş alınmıştır. Afriquia SMDC ile tedarik ilişkisi 2016 yılından beri devam etmekte olup ek işler alınması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir. Konuyla ilgili açıklama ihaledeki rekabet koşulları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulunun 19/8/2021 tarihli kararı ile ertelenmiştir.

TACTR… *29.06.2021 tarihli KAP açıklamasına istinaden Garanti Bankası A.Ş’ye 1.300.000 TL toplam kredi borcunun yapılandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunulmuştu; Yapılanma kapsamında 300.000 TL ödenmişti. *Vadesi gelen bu ayki borcun 100.000 TL’nin taksiti ödenmiştir. Önümüzdeki ayın taksit bedeli de bugün itibarıyla önceden ödenmiştir. Garanti Bankası A.Ş’ye toplamda 800.000 TL borç kalmıştır.

VBTYZ… Şirket VBT Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.’nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile imzalanan “Disk Depolama Hizmeti Alımı Sözleşmesi” kapsamında sistem kurulumları tamamlanmış, uygulama testleri başarı ile tamamlanmış, onay alarak hizmet kullanılmaya başlamış ve faturalama sürecine geçilmiştir. “Disk Depolama Hizmeti Alımı Sözleşmesi” uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin yaklaşık toplam değerinin 897.000 USD olması beklenmektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu