DOLAR 17,9650 0.13%
EURO 18,4848 -0.29%
ALTIN 1.032,570,01
BITCOIN 427667-3,03%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

ABONE OL
2 Eylül 2021 05:40
Piyasadan haberler
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ARSAN… Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince, Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan net dönem karı 116.229.738 TL olup, bu tutarın 4.718.838 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 111.510.900 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolara göre de 65.822.270,10 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul’ca onaylanan Kar Dağıtım politikası gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket strateji, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapısının güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BAGFS… Şirket hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldığı; “Rekabet Kurulu’nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543- M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.” tebligatı ve E-13183850-110.01.04-30792 sayı ile 26.08.2021 tarihinde bildirilmiştir.

EGGUB… Rekabet Kurumu tarafından 26.08.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilen bir yazı ile; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Ege Gübre Sanayii A.Ş hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. Maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

GUBRF… Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın 26.08.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-30794 sayılı yazısı ile 21- 38/543-M sayılı Kurul Kararı çerçevesinde aralarında şirketin de bulunduğu “… ünvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında Kanun’un 41. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına karar verildiği” bildirilmiştir. Bilindiği üzere, Kurul tarafından soruşturma açılması ihlalin gerçekleştiği anlamına gelmemektedir.

HDFGS… Şirketin 27.08.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (ç) bendi kapsamında; -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 8,359,999.52 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına, -Söz konusu girişim yatırımına ilişkin gerekli prosedürün yerine getirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

NTHOL… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde geri alımını gerçekleştirildiği, sermayenin %10’unu aşan payların elden çıkarılması için itfa süresi 31.12.2021 olacak şekilde ek süre talebinde bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısında alınan karar ile ek süre talebi kabul edilmiştir. 2020 yılı içinde yaşanılan olumsuzluklar neticesinde, şirket 31.12.2021 olan itfa süresinin yeniden değerlendirilmesi ve yeni itfa süresinin 31.12.2022 olacak şekilde ikinci defa ek süre verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’na 11.08.2021 tarihinde başvuru talebinde bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.08.2021 tarih ve 44/1301 sayılı toplantısında alınan karar ile ikinci defa istemiş olunan ek süre talebi olumsuz karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısına istinaden, şirkete 31.12.2021 tarihine kadar vermiş olduğu itfa süresi sonuna kadar, sermayenin %10’unu aşan paylardan 156.601.526 TL karşılığı nominal payların nitelikli yatırımcılara Toptan Pazar’da satılması yönündeki irade devam etmektedir. Satış işleminin 31.12.2021 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilecektir

SISE… 21.05.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Rekabet Kurumunun yapmış olduğu inceleme ve soruşturma tamamlanmış olup, yapılan soruşturma sonucunda Şirketin incelenen 2017-2020 dönemlerinde düzcam pazarında aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesi hükmünü ihlal etmediğine ve dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca herhangi bir idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

 TKFEN… Bağlı ortaklıklardan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros Tarım) de aralarında bulunduğu 7 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulu’nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma başlatıldığını gösteren E-13183850-110.01.04-30821 sayılı Soruşturma Bildirimi 26.08.2021 tarihinde e-tebligat aracılığıyla tebellüğ edilmiştir. Bu noktada soruşturmanın başlatılmış olması soruşturma açılan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacaktır.

 TRILC… 2021 yılı Ağustos ayı TURKFLEKS markası ile kazanılmış doğrudan temin serum ihale toplamı 3.511.435,00 TL dir.

 ZOREN… 16.04.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ’nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin ön lisansının süresinin uzatılması için EPDK’ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.

 DIRIT… Sirketin varlıklarını aktif hale getirip, şirketin mali ve sermaye yapısini güçlendirmeye yönelik, Orkun Arslan (Yatırimcı) ile 25.000.000 TL yatırım sözleşmesi imzalamıştır. İş bu bedel sermaye arttırımlarina konu edilmesi halinde en az 2 yıl ödemesiz dönem taahhüt içermektedir.

KARYE… Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak büyüme stratejisi, başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi santralleri olmak üzere, Şirketin verimlilik kriterlerini karşılayan, tamamı yenilenebilir enerji ve çevreci enerji kaynaklarına dayalı olarak mevcut güç kapasitemizi geliştirmek ve sürdürülebilir karlılığına katkı sağlamak amacıyla ;Yenilebilir enerji sektöründe (özellikle güneş enerjisi alanında) büyüme hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik mevzuatı çerçevesinde geliştirilmiş, güneş enerjisi santralleri işleten 6 adet şirketi bünyemize kazandırmak amacıyla görüşmelere ve şirket değerleme süreçlerine başlanmasına Yönetim Kurulu 27.08.2021 tarih ve 2021/39 sayılı toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bahse konu şirketlere ait güneş enerjisi santralleri Ankara ve Antalya illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri yaklaşık 9,5 MWp’dir. Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent/kWh fiyatla devlet alım garantisi ile satmaktadır.

ISGSY… 31.08.2021 tarihinden itibaren görevinden emeklilik nedeniyle istifa eden Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Senar Akkuş’un istifasının kabulüne, Görevinden 31.08.2021 tarihi itibarıyla istifa eden Şirketin Genel Müdürü Sayın Alim Murat Özgen’in istifasının kabulüne, 01.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketin Genel Müdürü olarak Sayın Özgür Temel’in atanmasına, Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Alim Murat Özgen’in 01.09.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

TTKOM… Şirketin “Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı” Uğur Nabi Yalçın görevinden ayrılma kararı almıştır. Tahsin Kaplan “Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı” olarak atanmıştır.

 POLTK… Şirketin 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.’ın ticari faaliyetine devam etmesinin şirketin menfaatlerine uygun olmaması ve finansal güçlük yaşaması nedeniyle POLİTEKNİK (USA) INC. Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.08.2021 tarihli tasfiye kararının kabulüne karar verilmiştir.

ARDYZ… Şirket, Yükseköğretim Kurumları Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile ” Sunucu, Veri Depolama ve Yedekleme Ünitesi Alımı” işine ait sözleşmeyi 4.693.332,00 TL (KDV Dahil) bedelle 27.08.2021 tarihi itibariyle imzalamıştır.

ULKER… Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 27.08.2021 tarih ve 22 sayılı toplantısında; İşletme konumuzun ana kategorilerinden olan çikolata ve unlu mamuller işimizde üst düzey sinerji yaratmak ve Şirketin stratejik ve kârlı büyümesine değer katmak amacıyla; Şirket, dolaylı hakim ortağı Yıldız Holding A.Ş. portföyünde bulunan Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan 13.08.2021 tarih ve 21VC113 sayılı değerleme raporundaki fiyat aralığı dahilinde yapılan pazarlık usulüyle 3.736.314 bin TL bedel karşılığında, ve peşin olarak Yıldız Holding A.Ş.’den satın alınması için Yıldız Holding A.Ş. ve Şirket arasında Pay Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmasına karar verilmiş olup 27.08.2021 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.

EGEPO… Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 125.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar 01/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 5 TL/pay baz fiyat, “EGEPO.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BJKAS… Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş’ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football K ulübü’ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

asyabahisgiriş Dinamobet güncel Sekabet yeni Supertotobet üyelik Marsbahis üyelik instagram takipçi satın al Google News kayıt instagram takipçi satın al SMM Panel SMM Panel Youtube 4000 saat izlenme satın al takipçi satın al takipçi satın al kripto para bayan doktor

Sponsorlu Bağlantılar: SMM Panel - Özel Dedektif - instagram ucuz takipçi satın al - Tiny House - Antalya haber - Pik Döküm - Tiktok Takipçi Satın Al - Tiktok Takipçi Satın Al - Yalova haberleri - Polietilen